Weidevogels

Onder weidevogels verstaan we vogelsoorten die eieren leggen en jongen grootbrengen voornamelijk in graslandgebieden en een enkele keer op bouwland. De kwaliteit van een weidevogelgebied wordt bepaald door:

– de openheid van het gebied en de mate van verstoring
– de beschikbare hoeveelheid voedsel in de bodem, met name regenwormen, in de maanden februari, maart en april
– de mate van succes bij het uitbroeden van de eieren. Dat succes wordt vooral beïnvloed door predatie en landbouwactiviteiten.
– de mate van succes bij het grootbrengen van jongen in april, mei en juni, en dat wordt met
name beïnvloed door de hoeveelheid beschikbaar voedsel (insecten) tussen het gras en op de bodem, door de weersomstandigheden, landbouwwerkzaamheden en predatie.

bron: handboek agrarisch natuurbeheer/landschapsbeheer

Grutto
gruttogegevens

Broedtijd:
Eind maart – juni
Broedduur:
24 – 25 dagen
Aantal eieren:
Gewoonlijk 4 eieren
Afmetingen ei:
Gemiddeld 54,7 x 37,3 mm
Kenmerken nest:
Ondiep kuiltje met fijn plantenmateriaal gevoerd
Nestbiotoop:
In grasland vaak op plekken met wat langer gras, soms op bouwland
Opmerkingen:
Vogel buigt de toppen van het gras rond het nest om, zodat er vaak een soort gat in de vegetatie zit. Vogel blijft aan het eind van het broedperiode soms (in stress) op het nest zitten: niet van het nest jagen maar gewoon verder lopen.

Kievit
gruttogegevens

Broedtijd:
Half maart-juli
Broedduur:
26 – 28 dagen
Aantal eieren:
Gewoonlijk 4 eieren
Afmetingen ei:
Gemiddeld 47,1 x 33,7 mm
Kenmerken nest:
Ondiep kuiltje, bekleed met strootjes e.d.
Nestbiotoop:
In grasland vaak op plek met weinig of geen gras, o.a. langs greppels. Ook veel op bouwland (vooral op maïsland).
Opmerkingen:
Let bij het zoeken van het nest niet alleen op het alarmerende mannetje maar juist ook op het weglopende en daarna vaak laag en in een rechte lijn wegvliegende vrouwtje. Let in grasland ook op sporen van en naar het nest

Scholekster
gruttogegevens

Broedtijd:
Half april -juli
Broedduur:
25 – 27 dagen
Aantal eieren:
Gewoonlijk 3, vaak ook 4 eieren
Afmetingen ei:
Gemiddeld 57,0 x 40,0 mm
Kenmerken nest:
Ondiep kuiltje, al dan niet bekleed met strootjes e.d.
Nestbiotoop:
Nest op grasland op een kalere plek. Ook veel op bouwland
Opmerkingen:
Vogel op nest goed te zien, niet verscholen. Doet ter afleiding soms aan schijnbroeden. Let op stiekem wegrennende vogel en in grasland op sporen van en naar het nest!

Tureluur
gruttogegevens

Broedtijd:
Half april – juni
Broedduur:
22 -25 dagen
Aantal eieren:
Gewoonlijk 4 eieren
Afmetingen ei:
Gemiddeld 45,3 x 31,6 mm
Kenmerken nest:
Goed verborgen kuiltje in gras. Bekleed met fijn plantenmateriaal
Nestbiotoop:
Hoofdzakelijk op grasland
Opmerkingen:
De vogel ‘vlecht’ de grashalmen over het nest als een soort tentje. In half lang gras is dat vaak nog net te zien. Nest vaak in directe nabijheid van kievit, soms ook grutto.

Veldleeuwerik
gruttogegevens

Broedtijd:
Eind maart – juni, 2 tot 3 legsels gebruikelijk
Broedduur:
12 -14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest
Aantal eieren:
3-4 eieren, soms 5
Afmetingen ei:
Gemiddeld 23,8 x 17,1 mm
Kenmerken nest:
Goed verborgen nest; ondiepe, slordige kom van gras
Nestbiotoop:
Open gebieden; grasland, akkers, heidevelden, kwelders en duinen
Opmerkingen:
Kenmerkende baltsvlucht. Zingt meestal hoog in de lucht (ook klimmend, zwevend en dalend) soms vanaf de grond. Let vooral op voerende ouders!

Krakeend
gruttogegevens

Broedtijd:
April -juni
Broedduur:
Ongeveer 27 dagen
Aantal eieren:
6-13 eieren
Afmetingen ei:
Gemiddeld 54,3 x 39,1 mm
Kenmerken nest:
Nest met veel dons in dichte vegetatie bij water
Nestbiotoop:
Grasland (vaak in een wat ruige slootkant)
Opmerkingen:
Eieren vrijwel gelijk aan die van slobeend

Slobeend
gruttogegevens

Broedtijd:
April-juni
Broedduur:
23 – 26 dagen
Aantal eieren:
6 – 10 eieren, soms tot 14
Afmetingen ei:
Gemiddeld 52,0 x 37,2 mm
Kenmerken nest:
Kleine holte, bekleed met gras en gevoerd met een beetje roestbruin dons en donkerbruine veertjes
Nestbiotoop:
In grasland (meestal niet nabij de slootkant)
Opmerkingen:
Bij verstoring vaak uitwerpselen over eieren. Indicatie broedgeval is wakend mannetje in sloot. Rondvliegend, alarmerend mannetje duidt ook op nest. Zoek geen nest voor dat de vogel vast broedt, een incompleet legsel wordt meestal verlaten! The exhortation was best college homework help sites spoken but the zip do my essay code was sung in a barbershop quartet style.