Home

Welkom op de site van agrarisch natuurvereniging De Parmey De-Parmey1.jpg

“De Parmey is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Bodegraven Noord. De polders Weyland, De Bree, Meije en Horn vormen samen dit unieke natuurgebied. In 1997 is “De Parmey” opgericht door veehouders uit de regio met als doel het gebied zo puur mogelijk te houden. Natuurbescherming en bevordering zijn daartoe de middelen.

Onbedorven weidelandschap

Het gebied van “De Parmey” ligt midden in de randstad en maakt deel uit van het Groene Hart van Nederland. Het is een open en vrijwel onbedorven weidelandschap, opgezet volgens het middeleeuwse ontginningspatroon. De langwerpige, door sloten gescheiden kavels, liggen haaks op de hoofdstromen Oude Rijn en Meije. Middenin het gebied ligt als landscheiding op de Noordzijdse-, Meije- en Rietveldse kade, een oase van rust die deels met hakhout is beplant.

Activiteiten: Hoogstamboomgaarden en geriefhoutbosjes

Op de boerenerven treffen we naast de sier- en/of moestuin in een aantal gevallen een hoogstamboomgaard aan. Veel zijn er niet meer, aangezien onderhoud ervan een kostbare zaak is. Aangezien de landschapswaarde van een dergelijke boomgaard enorm is, helpt “De Parmey” bij het onderhoud en het planten van nieuwe bomen. Aan de achterzijde van het boerderijlint bevinden zich in sommige delen van Bodegraven Noord rijen knotwilgen en geriefhoutbosjes: een paradijs voor insecten, zangvogels en kleine zoogdieren.

Activiteiten: Belangenbehartiging

“De Parmey” wil de schakel zijn tussen de diverse overheden en haar leden. Zo zijn de bestuursleden in diverse overleg-organen vertegenwoordigd, om zo de belangen van haar leden te behartigen en hen te kunnen informeren over zaken die van belang zijn voor hun woon- en vooral werk-omgeving.

De leden van “De Parmey” zijn trots op “hun” gebied. Zij zetten zich dagelijks vol energie in voor een duurzame bedrijfsvoering, waar het behoud van de polder, waarin zij hun brood verdienen, een wezenlijk onderdeel van is. Zij maken het mogelijk dat u ieder dag van het jaar kunt genieten van het mooie landschap in Bodegraven-Noord.

Postadres

ANV de Parmey
Meije 3
2411 PG Bodegraven
info@deparmey.nl